Jūsu “Lāngala”

Sveiki! Jūs esat iegājuši kultūrizglītības veicināšanas un labdarības biedrības “Lāngala” mājaslapā.
Biedrība  apvieno domubiedrus - “nepieradinātos” jeb akadēmiskajā sistēmā nestrādājošos valodniekus, vēsturniekus un citu zinātņu un specialitāšu pārstāvjus, kuru interešu objekts ir latviešu, latgaļu, krievu  un pārējo baltslāvu tautu un valodu patiesās vēstures jautājumi.  
Mūsdienās nevienam nav noslēpums, ka Latvijā, Krievijā un visā Rietumu pasaulē oficiālās  zinātnes ir politikas verdzenes, kuras nevis kalpo Patiesībai, bet apkalpo korporatīvās intereses. Rietumu akadēmiskās zinātnes pēdējo 1,5-2 gadsimtu laikā ir pārvērtušās par tipiskām viltus zinātnēm, kuras neatspoguļo reālo lietu stāvokli pasaulē, bet nodarbojas  ar falsificētu pierādījumu izgatavošanu dažādu pseidozinātnisku teoriju attaisnošanai.
Akadēmiskā valodniecība un historiogrāfija Oksfordā un Hārvardā,  Rīgā un Maskavā  par latgaļu, krievu, latviešu  u.c. valodu un tautu  izcelsmi  atreferē tās “patiesības”, kuras tai pasūta valdošā finansiāli politiskā oligarhija, un kurām ir maz kopēja ar vēsturisko patiesību.  Bet argumentus un faktus, kuri nesaskan ar atļauto - oficiālo viedokli,  atsakās pat uzklausīt. Autoritatīvi zinātnieki ir atzinuši, ka visslielākie zinātnes ienaidnieki  mūsdienās ir nacionālās zinātņu akadēmijas.
Taču sabiedrību vairs neapmierina šo korumpēto zinātnieku sacerētie  vēsturiskie mīti.
Sabiedriskā kārtā un no maizes darba brīvajā laikā veicamie zinātniskie pētījumi  prasa daudz vairāk  laika un  pašuzupurēšanās, taču mēs redzam,  ka  godīgi zinātnieki veic zinātniskus varoņdarbus, un  informatīvajā telpā aizvien biežāk parādās jauni un revolucionāri pētījumi, kas,   pateicoties modernajām informācijas tehnoloģijām, kļūst  pieejami plašai sabiedrībai  par spīti oficiālo zinātnes iestāžu  un politisko struktūru  agresīvajai un tumsonīgajai pretdarbībai.
Biedrība  “Langala”, apzinoties savus niecīgos spēkus, tiecas dot savu ieguldījumu nepieradinātās  –  patiesās  zinātnes attīstībā.
Šajā vietnē atradīsiet gan biedrības dalībnieku un  atbalstītāju pētījumus un pārdomas dažvādās (pamatā - humanitārajās) zinātņu nozarēs, gan citu autoru materiālus, ko mēs atrodam par vērtīgiem,  gan aktivitātes, kas vērstas uz šo zināšanu popularizēšanu. Tāpēc aicinām mūsu pulkā visus, kam ir līdzīgas zinātniskas intereses un tuvas mūsu morāli tikumiskās vērtības.
Jūsu “Lāngala”.
P.S.! Lāngala ir latgaļu senākais nosaukums, kas Sanskritā nozīmē „arājs, zemkopis”.