LATGAĻU ETNOCĪDS. TREŠĀ DZĪVĀ BALTU TAUTA.

Latgaļu valoda ir trešā dzīvā (līdztekus latviešu un lietuviešu) baltu valoda, kas joprojām tiek lietota Latgalē un latgaļu ģimenēs visā Latvijā un ārzemēs.
Latvijas valsts kopš savas dibināšanas ļaunprātīgi noliedz acīmredzamo latgaļu tautas un senās latgaļu valodas pastāvēšanas faktu un pakļauj latgaļus nežēlīgam etnocīdam, tiecoties tos vardarbīgi asimilēt mākslīgi radāmajā “latviešu tautā”. 
Neraugoties uz visaptverošo pārlatviskošanas un asimilācijas politiku, ko Latvijas valsts pret latgaļiem realizē ar juridiskiem, administratīviem un ideoloģiskiem līdzekļiem, 2011. gada Latvijas tautas skaitīšanas laikā 164,5 tūkstoši cilvēku paziņoja, ka uzskata sevi par latgaļiem, ikdienā lieto latgaļu valodu (BNS, 2012) un pieprasīja tautības ailē ierakstīt “latgalis” par spīti tam, ka tāda tautība aptaujas lapās nebija paredzēta.
Latviešu politiķi tukšvārdīgi deklarē, ka latgaļi kā tauta esot izmiruši XIII gadsimtā, un šobrīd esot iespējams runāt tikai par “latgaliešiem”, t.i., tiem pašiem latvjiem-latviešiem, kuri dzīvojot Latgalē un runājot izķēmotā latviešu valodā. Oficiāli (Valsts valodas likumā) latgaļu valoda nodēvēta par laviešu valodas paveidu, bet latgaliskās izloksnes – par latviešu valodas “augšzemnieku dialektu”. 

Read more ...

Jūsu “Lāngala”

Sveiki! Jūs esat iegājuši kultūrizglītības veicināšanas un labdarības biedrības “Lāngala” mājaslapā.
Biedrība  apvieno domubiedrus - “nepieradinātos” jeb akadēmiskajā sistēmā nestrādājošos valodniekus, vēsturniekus un citu zinātņu un specialitāšu pārstāvjus, kuru interešu objekts ir latviešu, latgaļu, krievu  un pārējo baltslāvu tautu un valodu patiesās vēstures jautājumi.  
Mūsdienās nevienam nav noslēpums, ka Latvijā, Krievijā un visā Rietumu pasaulē oficiālās  zinātnes ir politikas verdzenes, kuras nevis kalpo Patiesībai, bet apkalpo korporatīvās intereses. Rietumu akadēmiskās zinātnes pēdējo 1,5-2 gadsimtu laikā ir pārvērtušās par tipiskām viltus zinātnēm, kuras neatspoguļo reālo lietu stāvokli pasaulē, bet nodarbojas  ar falsificētu pierādījumu izgatavošanu dažādu pseidozinātnisku teoriju attaisnošanai.
Akadēmiskā valodniecība un historiogrāfija Oksfordā un Hārvardā,  Rīgā un Maskavā  par latgaļu, krievu, latviešu  u.c. valodu un tautu  izcelsmi  atreferē tās “patiesības”, kuras tai pasūta valdošā finansiāli politiskā oligarhija, un kurām ir maz kopēja ar vēsturisko patiesību.  Bet argumentus un faktus, kuri nesaskan ar atļauto - oficiālo viedokli,  atsakās pat uzklausīt. Autoritatīvi zinātnieki ir atzinuši, ka visslielākie zinātnes ienaidnieki  mūsdienās ir nacionālās zinātņu akadēmijas.
Taču sabiedrību vairs neapmierina šo korumpēto zinātnieku sacerētie  vēsturiskie mīti.

Read more ...